ვიტამინი D ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენი ჯანმრთელობისთვის, თუმცა ზომიერება ყველაფერში საჭიროა. მზისგან დამცავის გამოყენება ყველა სეზონზე აუცილებელია, მნიშვნელობა არ აქვს საგანგებოდ …